ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل صفحه اصلی العربیة English شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما
 
صفحه اصلی
آخرین اخبار: 


  فرا رسیدن سال نو و بهار طبیعت مبارک باد
 

تجهیز شرکت به دستگاه سه کاناله لرزه نگاری جهت تعیین سرعت امواج برش خاک

 

 

بیانیه شرکت ساخت آزما

سخن مدیرعامل

۱-عدم تاثیرهرگونه فشار و مسایل مالی در نتایج آزمون ها

۲-حفاظت اطلاعات محرمانه

۳-حفظ حقوق مالکیت مشتریان

۴-عدم دخالت در هر نوع فعالیتی که باعث کاهش اعتماد به

صلاحیت-بیطرفی-درستی قضاوت و یا درستی عمل گردد.

۵-حفاظت تجهیزات بمنظور جلوگیری از هرگونه تنظیمی که آزمون را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

۶-آگاه کردن مشتری از هرگونه انحراف در آزمون

۷-انتخاب روش مناسب برای آزمون

۸-آگاه کردن مشتری در خصوص ترتیبات داده شده جهت آزمون و دریافت تاییدیه از مشتری در صورت امکان

۹- مسئولیت آزمایشگاه در خصوص کار واگذار شده به پیمانکار در مقابل مشتری

۱۰-اعلام هرگونه تاخیر در آزمون به مشتری

۱۱-اطلاع به مشتری در صورت قدیمی یا منسوخ بودن روش آزمون مورد درخواست

۱۲-ثبت هرگونه انحراف مورد درخواست مشتری در گزارشات آزمون

          
              

ضمن عرض سلام خدمت کلیه همکاران در سراسر کشور

در طی دوره های مختلف به این نتیجه رسیدیم که این کشور را فقط و فقط مردمانش میسازند و این نکته حائز اهمیت است که هر فردی در آبادانی و سربلندی این کشور سهیم باشد .

دومین مسئله سعی و تلاش کلیه همکاران در جهت رسیدن به اهداف سازمانی شرکت است. بنظرم در سه جمله زیر ماموریت سازمانی ما تعریف می شود:

- ارتقاء کیفی پروژه های عمرانی در سطح کشور

- ارتقاء عملکردی در دو بخش درآمد و وصول

- ارتقاء دانش علمی کارکنان و بروز نمودن دانش علمی و فنی

برای ساختن کشورمان می بایست چهار پارامتر و فرهنگ ذیل را مدنظر داشته باشیم

۱ فرهنگ گروهی کار کردن

۲ تحمل همدیگر

۳ صداقت و درستی در انجام کارها و آزمایشات

۴ ارتقاء دانش علمی و فنی با مطالعه روزانه