سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنیادمسکن انقلاب اسلامی شرکت مپنا شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور شرکت آب و فاضلاب شهرداری استان تهران شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران وزارت جهاد کشاورزی اداره كل عمران و توسعه فرودگاه‌ها سازمان مهندسی هوافضای سپاه

خدمات ساخت آزما

هدف از این مطالعات، تعیین پارامترهای مورد نظر به منظور طراحی فونداسیون، سازه های زیرزمینی و زیرساخت ها و تخمین…
ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک
یکی از مزیت های بسیار بزرگ روش جوشکاری که اهمیت آن را در صنعت زیاد نموده این است که جوشکاری…
ارائه خدمات مهندسی جوش
مطالعات زمین شناسی و همچنین طیف طرح ویژه ساختگاه برای ساختگاههایی متشکل از آبرفت‌ها و همچنین طراحی سازه‌های بلند و…
ارائه خدمات زمین‌شناسی
شرکت ساخت آزما با داشتن نیروی فنی کار آزموده و تجهیزات به روز، انواع سیستم‌های حفاظت از گود همانند نیلینگ،…
ارائه خدمات تخصصی و اجرایی

پروژه های ساخت آزما

فهرست