سخن مدیر عامل

expand_more

کشور ما همواره جایگاه مردانی پارسا و خداترس و با درجات معنوی و خدایی بوده که در جای جای این کشور نعمات فراوانی به مردمان این کشور ارزانی داشته است. استفاده بهینه و حداکثری از این نعمت های خدادادی خط مشی اصلی ما بوده و حرکت در راه راست منش ماست.

شرکت ساخت آزما این افتخار را دارد که با استعانت از ذات اقدس حق و اعتقاد به ارزش‌های الهی و بهره‌گیری از سرمایه عظیم نیروی انسانی متخصص و متعهد و در اختیار داشتن تجهیزات و دستگاه‌های بروز در ایجاد اطمینان در مطالعه، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی در حوزه ژئوتکنیک و انجام آزمایش‌های کنترل کیفی بر پایه سرمایه انسانی متخصص و فناوری نوین با درستکاری و مسئولیت پذیری، مشتری مداری، چابکی و ارتقاء دانش و خلاقیت تلاش کرده تا در جهت اشتغال و کار آفرینی در عرصه سازندگی میهن اسلامی حضور فعال داشته باشد.

فهرست