جامعه پاسخگو
انتخاب تنظیمات
نام *
این فیلد را پر کنید
ایمیل خود را وارد کنید *
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

تصویر سازمان

ميزان رضايت كلي شما از عملكرد شرکت در چه حدي است؟
انتخاب تنظیمات
ارزیابی شما از میزان کیفیت خدمات شرکت چگونه است؟
انتخاب تنظیمات
ارزیابی شما از رعایت تعهدات شرکت (بویژه زمانبندی پروژه ها)چگونه است؟
انتخاب تنظیمات

به عنوان یک استخدام کننده :

نقش شرکت را در ایجاد اشتغال چگونه ارزیابی میكنید؟
انتخاب تنظیمات
نقش شرکت در اقتصاد محلي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
انتخاب تنظیمات

به عنوان یک عضو مسئول در جامعه

پاسخگويي و رسيدگي مناسب به شكايات مردم صورت پذيرفته است.
انتخاب تنظیمات
مشارکت شرکت درسرمایه گذاری
انتخاب تنظیمات

انتشار اطلاعات مربوط به جامعه

ميزان اطلاع رساني از فعاليت هاي اجرايي شرکت
انتخاب تنظیمات
ميزان آشنايي شما با عملكرد شرکت در چه حدي است؟
انتخاب تنظیمات

ایجاد فرصتهاي برابر

میزان عملکرد شرکت را درخصوص رعایت عدالت و ایجاد فرصتهاي برابر در خصوص استخدام را چگونه ارزیابی میکنید؟
انتخاب تنظیمات

رفتار اخلاقی

رفتار اخلاقی و اجتماعی مدیران، مسئولین و کارکنان شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
انتخاب تنظیمات
ميزان مشاركت شرکت در کارگروه ها و انجمن هاوسمینارهای تخصصی
انتخاب تنظیمات

پشتیبانی از فعالیتهاي بشر دوستانه

13 - میزان مشارکت شرکت را در فعالیتهاي بشر دوستانه (کمکهاي اجتماعی و عام المنفعه، کمک به محرومان) چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
انتخاب تنظیمات

خطرات (ایمنی)

میزان توجه شرکت (ایمنی و حفاظت) چگونه ارزیابی میشود؟
انتخاب تنظیمات

آلودگي‌ها و انتشار سموم

آيا شرکت تمهيدات لازم را جهت انتقال مناسب ضایعات و نخاله ها انديشيده است؟
انتخاب تنظیمات

مزاحمت براي همسایگان

شرکت تاچه حددرجهت کاهش آلودگی صوتی درپروژه ها کوشابوده است؟
انتخاب تنظیمات

اثرات زیست محیطی

اقدامات شرکت را در خصوص محیط زیست و مسائل ایمنی چگونه می بینید؟ (کنترل و نظارت در کاهش آلودگیهاي زیست محیطی)
انتخاب تنظیمات
میزان توجه شرکت (صرفه جویی درمصرف انرژی) چگونه ارزیابی میشود؟
انتخاب تنظیمات
فهرست