ارائه خدمات تخصصی و اجرایی
expand_more

شرکت ساخت آزما با داشتن نیروی فنی کار آزموده و تجهیزات به روز، انواع سیستم‌های حفاظت از گود همانند نیلینگ، انکراژ خرپا، مهار متقابل، دیوار برلنی و میکروپایل را طراحی و اجرا می‌نماید.

اهم فعالیت‌ها در این زمینه به شرح زیر می‌باشد:

  • طراحی و اجرای پایدارسازی شیروانی‌های خاکی
  • طراحی و بهسازی بستر مسئله‌دار
  • طراحی و تحکیم بستر های سست
فهرست