ارائه خدمات زمین‌شناسی
expand_more

مطالعات زمین شناسی و همچنین طیف طرح ویژه ساختگاه برای ساختگاههایی متشکل از آبرفت‌ها و همچنین طراحی سازه‌های بلند و سازه‌های خاص ضروری می‌باشد. شرکت ساخت‌آزما با دارا بودن کادری مجرب در زمینه مطالعات زمین‌شناسی و مطالعات ساختگاه تا کنون ده‌ها گزارش مطالعات طیف ویژه ساختگاه ارائه کرده است.

فهرست