نام پروژه  پروژه اقدام ملی مسکن  سراوان
تاریخ آغاز 1401
تاریخ پایان
متراژ حفاری 180
مشخصات فنی آزمایش دانهول ، آزمایش spt

توضیحات:

به منظور شناسایی دقیق لایه های تحت الارضی 6 گمانه به عمق  30  متری حفاری گردید. لازم به ذکر است به دلیل مشاهده قنات در محدوده پروژه، مطالعات تکمیلی به منظور ارزیابی اثر قنات بر محاسبات ظرفیت باربری صورت پذیرفت.