نام پروژه  پروژه بیمارستان البرز
تاریخ آغاز 1402
تاریخ پایان
متراژ حفاری 70
مشخصات فنی آزمایش دانهول، آزمایش spt

توضیحات:

تبه منظور شناسایی دقیق لایه های تحت الارضی چهار گمانه به عمق  30 و40 متری و همچنین دو چاهک دستی حفاری گردید.