نام پروژه  پروژه مسکونی شهرک رستمی حصارک
تاریخ آغاز 1401
تاریخ پایان
متراژ حفاری 100
مشخصات فنی آزمایش SPT

توضیحات:

وجود 2.5 متر خاک دستی و برخورد با انباره فاضلاب