نام پروژه  پروژه شهر جدید تیس
تاریخ آغاز 1402
تاریخ پایان
متراژ حفاری 407
مشخصات فنی

توضیحات:

آزمایشات متنوع صحرایی و آزمایشگاهی در حوزه مکانیک خاک و مکانیک سنگ