نام پروژه  پروژه علامه حلی
تاریخ آغاز 1400
تاریخ پایان
متراژ حفاری 60
مشخصات فنی  آزمایش دانهول و spt

توضیحات:

رمبندگی و خورندگی بالای خاک منطقه مسئله ساز بود که راهکارهای لازم جهت اجرای طرح توسط متقاشی محترم پروژه ارائه گردید.