نام پروژه  پروژه صدرا
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
مساحت
مشخصات فنی

توضیحات:

سازه مورد احداث: ساختمان سازی گسترده در 8 فاز آزمایش های صحرائی: نفوذ استاندارد (SPT)، لرزه نگاری درون چاهی (Down Hole)، بارگذاری صفحه آزمایش های آزمایشگاهی: دانه بندی-برش مستقیم-تراکم استاندارد و نفوذ پذیری آزمایشگاهی جنس غالب خاک ساختگاه: یک لایه سطحی درشت دانه شنی همراه ماسه و در ادامه لایه ریز دانه رسی مسائل ژئوتکنیکی موجود در ساختگاه: به منظور شناسایی دقیق لایه های تحت الارضی 160 گمانه به عمق  30 و18  متری حفاری گردید