نام پروژه  پروژه اقدام ملی مسکن  سراوان
تاریخ آغاز 1401
تاریخ پایان
متراژ حفاری
مشخصات فنی آزمایش plt ، آزمایش spt

توضیحات:

لایه های ریزدانه فاقد قوام کافی در لایه های نزدیک به سطح، احتمال حملات سولفاتی و کلریدی شدید خاک