نام پروژه  پروژه منازل مسکونی بندرعباس
تاریخ آغاز 1401
تاریخ پایان
متراژ حفاری
مشخصات فنی  آزمایش spt

توضیحات:

  • 2 تا 6 متر خاک دستی در محدوده ساختگاه، روانگرایی تا عمق 10 متری، فرسایش پذیری بالا