نام پروژه  پروژه نفر آباد
تاریخ آغاز 1401
تاریخ پایان
متراژ حفاری 180
مشخصات فنی آزمایش gpr ، آزمایش spt

توضیحات:

تعیین ظرفیت باربری با وجود برخورد به انباره فاضلاب  و ارائه راهکار جهت بهسازی بستر- تدقیق نتایج ژئوتکنیک با انجام آزمون ژئورادار لرزه ای